Komün Logo

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 1. GİRİŞ
  1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), Komün tarafından komun.online alan adlı internet sitesi üzerinden sunulan içerik ve ilgili diğer imkanlar dahil olmak üzere Website’nin (“Komün Platformu”) aşağıda tanımlanacak olan Ziyaretçi (“Ziyaretçi”) ile Kullanıcı (“Kullanıcı”) sıfatlarıyla kullanılmasına ilişkin şart ve detayları düzenlemektedir.
  2. İşbu Sözleşme, Ziyaretçi’nin/Kullanıcı’nın Komün Platformu’nu ziyaret etme, Komün Platformu’na üye olma ve/veya Komün Platformu’nda sunulan içerik ve/veya imkânlardan yararlanma amaçlarından biriyle Komün Platformu’na eriştiği andan itibaren Ziyaretçi’nin/Kullanıcı’nın tabi olması gereken koşulları düzenlemektedir. Kişilerin Komün Platformu’na erişme saikine göre kazanacağı Ziyaretçi ve Kullanıcı sıfatlarına göre işbu Sözleşme’de tabi olacağı hükümler değişiklik gösterebilecektir.

 

 1. TANIMLAR
  1. İşbu Sözleşme’de yer verilmiş tanımlar aksi açıkça ifade edilmedikçe aşağıda tanımlandıkları şekilde anlaşılmalıdır:

İçerik Sağlayıcı

İnternet Kanunu kapsamında, internet ortamı üzerinden sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişiler anlamına gelecektir.

İnternet Kanunu

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun anlamına gelecektir.

Kullanıcı(lar)

Üyelik işlemlerini tamamlayarak hesap oluşturan kişiler anlamına gelecektir.

Yer Sağlayıcı

İnternet Kanunu kapsamında, hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişiler anlamına gelecektir.

Ziyaretçi(ler)

Komün Platformu’na erişim sağlayan ve Komün Platformu’nda Kullanıcı olmaksızın dolaşım sağlayan kişiler anlamına gelecektir.

 

 1. GENEL ŞARTLAR
  1. Ziyaretçi ve Kullanıcı sıfatıyla Komün Platformu’na erişen ve/veya Komün Platformu’nu kullanan tüm kişiler işbu Sözleşme’ye tabi olacaktır.
  2. İşbu Sözleşme’nin
   1. Ziyaretçi tarafından Komün Platformu’nda dolaşım sağlamadan önce ve
   2. Kullanıcı tarafından Komün Platformu’na üyelik gerçekleştirilirken henüz Komün Platformu kullanılmaya başlanmadan önce okunması gerekmektedir.
  3. Sözleşme’de düzenlenen koşulların bir kısmının veya tamamının Ziyaretçi veya Kullanıcı tarafından kabul edilmemesi halinde, Komün Platformu’nda Ziyaretçi veya Kullanıcı sıfatıyla herhangi bir işlem gerçekleştirilmemelidir.
  4. Ziyaretçi, Komün Platformu’nda dolaşım gerçekleştirmeye devam ederek; Kullanıcı, Komün Platformu’nda üyelik hesabı oluşturmayı tamamlayarak işbu Sözleşme’de yazılı şartları kabul etmiş ve onaylamış sayılacaktır. 
  5. Komün, Komün Platformu’nda güncelleme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Komün Platformu’nda, Ziyaretçi’ye ve Kullanıcı’ya ilişkin gerçekleştirilebilecek güncellemeler ve değişiklikler işbu Sözleşme kapsamında olup Ziyaretçi/Kullanıcı tarafından Komün Platformu’nun kullanımına ve/veya Komün Platformu içerisinde yer alan imkânlardan yararlanılmaya devam edilmesi; yapılan güncelleştirmelerin Ziyaretçi/Kullanıcı tarafından zımni olarak kabul edildiği anlamına gelecektir. Ziyaretçi/Kullanıcı aleyhine yapılacak olası değişiklikler için Ziyaretçi’den/Kullanıcı’dan ayrıca onay alınacaktır.
  6. Komün tarafından işbu Sözleşme’de herhangi bir değişiklik yapılması halinde güncel Sözleşme, Komün Platformu üzerinden erişilebilir bir link vasıtasıyla yayımlanacaktır. Yenilenmiş Sözleşme, yayımlandığı andan itibaren lehe maddeleri ile geçerli olacak ve mevcut veya sonraki tüm Ziyaretçiler/Kullanıcılar güncellenmiş şartlara tabi olacaktır.
  7. Yenilenen Sözleşme’nin; Ziyaretçi tarafından kabul edilmemesi halinde, Komün Platformu’na erişim derhal sonlandırılmalıdır. Yenilenen Sözleşme’nin Kullanıcı tarafından kabul edilmemesi halinde, Komün Platformu’nda bulunan hesabın kullanımı derhal sonlandırılmalıdır.

 

 1. KOMÜN PLATFORMU
  1. Komün Platformu, kişilerin sosyal medya hesaplarında yer alan takipçilerinin analiz edilmesi yoluyla takipçi kitlesine uygun tedarikçi ürünü bulunması durumunda Kullanıcılar’a belirli promosyon ürünlerinin gönderilebileceği bir platformdur.
  2. Komün Platformu üzerinden erişilebilen içeriklerin kapsamı Ziyaretçi ve Kullanıcı için farklılık göstermektedir.
  3. Ziyaretçi, Komün Platformu’na erişerek;
   1. Komün Platformu’nda dolaşım sağlayabilmektedir.
  4. Kullanıcı, Komün Platformu’na erişerek;
   1. Komün Platformu’nda yer alan hizmetlerden yararlanabilmektedir.

 

 1. ZİYARETÇİ VE KULLANICI’NIN ORTAK HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  1. Ziyaretçi ve Kullanıcı, Komün Platformu’na kendisinin temin edeceği bilgisayar, telefon ve sair elektronik cihazlar vasıtası ile ve geçerli bir internet bağlantısı yoluyla erişecektir.
  2. İşbu Sözleşme kapsamında Ziyaretçi ve Kullanıcı, Komün ve/veya başkaca üçüncü kişilerin şahsi haklarına, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki fikri mülkiyet haklarına veya malvarlığı haklarına müdahale teşkil edecek şekilde, Komün Platformu dâhilindeki görseller, metinler, video klipler, dosyalar ve veri tabanları dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Komün Platformu’nda yer alan tüm format ve türlerdeki unsurlar ile 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki fikri mülkiyet haklarına ilişkin öğeleri çoğaltmayacağını, dağıtmayacağını, kopyalamayacağını ve/veya işlemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  3. Ziyaretçi ve Kullanıcı, Komün’e ait veya Komün ile ilişkilendirilebilecek içerik ve ortam sağlayıcılarına, internet sitelerine, mal veya hizmetlerine veya yazılımlarına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek, aşırı yükleme yapacak veya hasar verecek işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  4. Ziyaretçi ve Kullanıcı; solucan, virüs, casus yazılım, zararlı yazılım veya diğer her türlü zarar verici veya engelleyici kodu aktarma dâhil; Komün Platformu’nun sunucularını veya Komün Platformu’na bağlı olan ağları engelleyemez, kesintiye uğratamaz; Komün Platformu’nun diğer Ziyaretçiler’in/Kullanıcılar’ın cihazlarında gösterilme ya da görüntülenme şeklini herhangi bir şekilde değiştiren veya engelleyen içerikler ya da kodlar ekleyemez. Ziyaretçi ve Kullanıcı; Komün Platformu üzerinde, tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme, sızma, müdahale etme, tersine çevirme, kopyalama faaliyetleri dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Komün Platformu’nun bütünlüğünü ve performansını bozacak benzeri herhangi bir girişimde bulunamaz.
  5. Ziyaretçi ve Kullanıcı, Komün Platformu üzerinden sunulan hizmetlerin içeriğinin değişmesi haline Komün’den herhangi bir talepte bulunamaz.
  6. Şüpheye mahal vermemek adına belirtmek gerekir ki, Komün Platformu’nun herhangi bir sebeple faaliyetinin sonlanması halinde, tüm Kullanıcı hesap türlerinin kullanımı sonlandırılacak ve Komün Platformu erişime kapatılacaktır. Komün Platformu’na erişimin sonlandırılması, Kullanıcılar bakımından herhangi bir alacak veya talep hakkı doğurmayacaktır.
  7. Komün Platformu, Komün’e ait olmayan veya Komün’ün kontrolü altında bulunmayan üçüncü taraf internet sitelerine, uygulamalarına veya hizmetlerine ilişkin bağlantılar sunabilir. Komün Platformu’ndan ayrılan Ziyaretçi/Kullanıcı üçüncü taraf internet sitelerinin, uygulamalarının ya da hizmetlerinin kullanıcı sözleşmesine tabi olacaktır.
  8. İşbu Sözleşme;
   1. Ziyaretçi tarafından Komün Platformu’na erişim durdurularak her zaman,
   2. Kullanıcı tarafından üyeliğin kullanımı durdurularak ve/veya üyelik hesabı silinerek her zaman sona erdirilebilecektir.

 

 1. KULLANICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  1. Ziyaretçi’nin, Komün Platformu’na üye olabilmesi için 12 (oniki) yaşından büyük olması gerekmektedir.
  2. Komün tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek için gereken üyelik; isim, soy isim, telefon numarası, e-posta adresi, teslimat adresi ve Instagram profil bilgilerinin Komün Platformu’na sağlanması ve bir parola belirlenerek hesap oluşturulmasıyla meydana gelir.
  3. Ziyaretçi’nin üyeliğini oluşturma yönteminin ve üyelik oluşturulabilmesi için gereken bilgilerin belirlenmesi Komün’ün inisiyatifindedir.
  4. Kullanıcı hesabına giriş için kullanılan parolanın unutulması halinde, Kullanıcı, hesap oluşturma aşamasında belirlediği elektronik posta adresine parola sıfırlama seçeneği gönderilmesini talep edebilecektir.
  5. Kullanıcı, hesap oluştururken kendisinden talep edilen bilgileri doğru, eksiksiz ve güncel olmasından münhasıran kendisi sorumludur.
  6. Kullanıcı, Komün Platformu’na erişerek;
   1. Komün Platformu’nda yer alan hizmetlerden yararlanabilmektedir.
  7. Kullanıcı, hesabı kapsamında gerçekleştireceği tüm faaliyetlerden münhasıran sorumludur. Hesabının yasa dışı bir şekilde ifşa edilmesi veya kullanılması da dahil olmak üzere herhangi bir güvenlik ihlalini fark etmesi veya bu hususlara dair makul bir şüphe olması durumunda Kullanıcı derhal Komün’ü bilgilendirmelidir. 
  8. Kullanıcı her zaman Komün Platformu üzerindeki hesabını silebilecektir.

 

 1. KOMÜN’ÜN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  1. Komün, İnternet Kanunu uyarınca sahip olduğu yükümlülükleri yerine getireceğini kabul eder.
  2. Komün, Komün Platformu üzerinden sunulan hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap verebilmesi için gerekli özeni gösterecek olup; Komün’ün bu hususlara ilişkin bir taahhüdü bulunmamaktadır.
  3. Komün, Kullanıcı’nın hesabını kalıcı olarak silme talebini mümkün olan en kısa süre içinde gerçekleştirecektir.
  4. Komün, Kullanıcı’nın Komün Platformu’nda belirtilen ücreti ödemesi halinde, bu kapsamdaki hizmetleri aktifleştirileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  5. Komün herhangi bir zamanda Komün Platformu’nun çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir, Komün Platformu’nda teknik bakım, onarım ve güncelleştirmeler gerçekleştirebilir veya Komün Platformu’nun kullanımını tamamen durdurabilir.
  6. Komün, Ziyaretçiler’i/Kullanıcılar’ı, Komün Platformu tarafından hali hazırda sunulan ya da sunulacak olan diğer ürün ve hizmetlere reklam ve bağlantı (link) aracılığı ile yönlendirebilme hakkına sahiptir.
  7. Komün,
   1. Komün Platformu’nun içeriğini, kullanım şeklini, üyelik için gereken bilgileri, üyelik için kullanılacak ödeme metodlarını ve Komün Platformu’na dair sair hususları değiştirebilecek,
   2. Halihazırda üyelik gerektirmeyen işlemleri üyelik gerektirir hale dönüştürebilecek, ek hizmetler sunabilecek, bazı hizmetleri kısmen veya tamamen değiştirebilecek,
   3. Ücretsiz olarak sunmakta olduğu hizmetleri ücretli hale dönüştürebilecek, hali hazırda ücretli olan hizmetlerin ücretini güncelleyebilecek veya bunları ücretsiz hale getirebilecek,
   4. Sunulan hizmet ve içerikleri, içeriğin uygunsuz olması, işbu Sözleşme’ye aykırı olması ya da diğer Ziyaretçiler/Kullanıcılar için zararlı olması sebebiyle Ziyaretçi’nin/Kullanıcı’nın erişimine kapatabilecek ve/veya Komün Platformu içindeki görünürlüğünü sınırlayabilecektir.
  8. Ziyaretçi’nin/Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’yi ihlal etmesi halinde; Komün, tek taraflı olarak Ziyaretçi’nin/Kullanıcı’nın Komün Platformu’nu kullanımını veya Komün Platformu içerisindeki üyeliğini sonlandırmaya yetkilidir. Komün, kendisine iletilmiş şikâyet kayıtlarını inceleyerek, ahlak dışı iletişim ve uygunsuz içerik paylaşımları dâhil ve bunlarla sınırla kalmamak üzere her türlü uygunsuz davranış kriterleri üzerinden kayıtları değerlendirerek, gerekli önlemleri alma hakkına sahiptir. Belirtmek gerekir ki Komün, söz konusu Ziyaretçi’yi/Kullanıcı’yı Komün Platformu’ndan uzaklaştırabilecektir.
  9. Komün; işbu Sözleşme kapsamında sahip olduğu her türlü hak, yetki, borç ve yükümlülüklerini, Ziyaretçi’ye/Kullanıcı’ya bildirimde bulunmak kaydı ile her zaman, kısmen veya tamamen üçüncü kişi ve/veya kurumlara devir, temlik veya nakledebilir.
  10. Komün, emredici mevzuat ya da alt düzenleyici işlemler sebebiyle, resmi makamlar tarafından usulünce talep halinde tüm verileri yetkili makamlara açıklamaya yetkilidir. Böyle bir açıklama bilgi gizliliğinin veya kişisel verilerin korunmasının ihlali olarak değerlendirilemez.

 

 1. SORUMSUZLUK
  1. Komün, yürürlükteki kanunlar doğrultusunda müsaade edildiği sürece, Komün Platformu’nun kullanımına ilişkin Ziyaretçi’nin/Kullanıcı’nın ihmal ve davranışlarıyla bağlı değildir.
  2. Komün, Komün Platformu’nda Kullanıcılar’ın paylaşım ve içeriklerinin yönlendirici ve/veya özendirici olması durumunda, söz konusu Kullanıcı ifadelerinden, bu ifadeler sonucu diğer Kullanıcılar tarafından verilen karar ve bu kararların sonuçlarından sorumlu değildir.
  3. İşbu Sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler Komün’ün sorumluluğu dışında olup ve Sözleşme’ye aynı şekilde yansıtılacaktır.
  4. Hesap oluşturma esnasında belirlenmiş olan bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılması ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda ortaya çıkacak zararlardan Komün sorumlu tutulmayacaktır.
  5. Ziyaretçi’nin üye olurken işbu Sözleşme’de belirtilen koşulları taşımaması durumunda oluşabilecek zararlardan Komün sorumlu değildir.
  6. Teknik bakım, onarım ve güncellemeler sebebiyle gecikmelerin yaşanması, sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Komün’ün Ziyaretçi’ye/Kullanıcı’ya veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu doğmayacaktır.
  7. Komün; doğal afet, terör olayları, savaş, askeri uygulamalar, epidemi/pandemi niteliğini haiz yaygın salgın hastalık ve buna bağlı gelişen hükümet önlemleri ve/veya yoğun ulaşım kısıtlaması, yangın, deprem gibi doğal afetler, enerji ve işgücü kaybı, sunucuların zarar görmesi, ağ sistemlerine sızılması gibi kendilerinden kaynaklanmayan, mücbir sebep olarak adlandırılabilecek birtakım objektif imkânsızlıklar nedenleriyle Sözleşme’deki sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirememelerinden, geciktirmelerinden sorumlu tutulamayacaktır.

 

 1. MUHTELİF HÜKÜMLER
  1. Komün tarafından sunulan içerik ve imkânlar dolayısıyla işlenmekte olan Ziyaretçi’ye ait kişisel veriler, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere yürürlükteki güncel mevzuata uygun olarak işlenmektedir. Bu doğrultuda Ziyaretçi, Komün Platformu’nda dolaşım gerçekleştirmeden önce Komün Platformu’nda yer alan aydınlatma metinlerini okumakla yükümlüdür.
  2. Kullanıcı’nın, Komün Platformu’nda yer alan hizmetlerden yararlanma amacıyla kaydolması doğrultusunda Kullanıcı’ya Instagram profil bilgileri Komün Platformu nezdinde alenileştirilmektedir. Komün tarafından sunulan hizmet ve imkânlar dolayısıyla işlenmekte olan Kullanıcı’ya ait kişisel veriler, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere yürürlükteki güncel mevzuata uygun olarak işlenmektedir. Bu doğrultuda kendilerine ilişkin kişisel verilerin elde edilmesinden önce Kullanıcı, Komün Platformu’nda yer alan Aydınlatma Metinleri’ni okumakla yükümlüdür.
  3. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaması, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü veya geçerliliğini etkilemeyecektir.
  4. İşbu Sözleşme’de yer alan madde başlıkları yalnızca referans amaçlı olup, Sözleşme’nin yorumunu veya anlaşılmasını etkilemeyecektir.
  5. Ziyaretçi ve Kullanıcı, Komün Platformu ve işbu Sözleşme hakkında herhangi bir geri bildirim, soru veya yorum için hello@komun.online adresine e-posta göndererek Komün ile iletişime geçebilecektir.